วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อดี-ข้อเสีย ของ อินเตอร์เน็ต

ข้อดีของอินเตอร์เน็ต


- เป็นห้องสมุดออนไลน์ ที่มีความรู้อยู่ครบถ้วน - เกิดเว็บไซต์ขึ้น ทำให้มีแหล่งค้นคว้า - ทำให้เกิดอาชีพ เว็บมาสเตอร์ เกมมาสเตอร์ - สามารถจองบัตร ตั๋ว หรือ รอบหนังได้ - การประชาสัมพันธ์รวดเร็ว - มีข่าวสารอัพเดท ทำให้ทันเหตุการณ์ - เกิดการทดลองการทำเว็บในกลุ่มเด็ก - เกิดธุรกิจต่างๆ เช่น - ธุรกิจจากป้ายโฆษณา - ธุรกิจจากการทำเว็บไซต์ - ธุรกิจเว็บโฮสติ้ง - ธุรกิจ SME
ข้อเสียของอินเตอร์เน็ต


- ความรวดเร็วของการสื่อสาร เพราะบางคนใช้ข้อนี้ ในการทำเรื่องไม่ดี เช่นการส่งภาพไม่ดีของบุคคลนั้นๆให้เสื่อมเสีย - ความกว้างขวางทำให้สามารถแชร์ไฟล์ได้ ทั้งดีและไม่ดี - ไม่มีการตรวจตราเว็บไซต์ทุกเว็บ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ - เราไม่สามารถเห็นหน้าของคนบนโลกอินเตอร์เน็ต จึงเกิดการเสแสร้งขึ้น - เป็นแหล่งมั่วสุมของคนไม่ดี ในบางเว็บไซต์ - เกิดการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต - คนบางกลุ่มใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ที่ผิด เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร - ไม่มีการกรองเว็บไซต์ เช่น อายุของผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์นั้นๆ
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีน้อย เพราะผู้ให้ข้อมูลอาจเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจซึ่งอาจเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชน์ของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น